Welcome to Dr Tapan A. Shah - "Taral Surgicare"


  Call Us Now : 99788 10356 / 99250 10599

All Posts Tagged: Hernia

Hernia : ITS NOT A TUMOR BUT MIND IT

સારણગાંઠ – હર્નિયા (Hernia) એટલે શું ? લોકોમાં ખોટી માન્યતાઓ હોય છે કે સારણગાંઠ – હર્નિયા(Hernia) એટલે “ગાંઠ” જો તમને પેટના નીચેના ભાગમાં લાંબા સમય ઉભા રહેવાથી દુઃખાવો થતો હોય અથવા ગાંઠ જેવું બહાર આવતું હોય તો તે સારણગાંઠ- હર્નિયા હોઈ શકે છે. સારણગાંઠ – હર્નિયા (Hernia) એટલે શું ? લોકોમાં ખોટી માન્યતાઓ હોય છે […]

Read More