Welcome to Dr Tapan A. Shah - "Taral Surgicare"


  Call Us Now : 99788 10356 / 99250 10599

All Posts in Category: Piles Part – 1

Part-1 Piles – મસા વિષે ગેરમાન્યતા

1. તેલ મસાલાવાળો ખોરાક ખાવાથી મસા થાય છે- ગેરમાન્યતા તેલ મસાલાવાળો ખોરાક પાચન શક્તિ ને અસર કરે છે, મસા એ મળમાર્ગની નસો ફૂલી જવાથી થી થાય છે. 2. મસા એ ઉંમરલાયક – aged – સીનિયર સિટિઝન ને થતો રોગ છે – ગેરમાન્યતા મસા કોઈ પણ ઉમર ની વ્યક્તિ ને થઇ શકે છે, સ્નાયુ નબળા પડવાથી […]

Read More